SDP.n Keski-Suomen piirin strategia 2017-

SDP.n Keski-Suomen piirin strategia 2017-

 

 1. SDP:n Keski-Suomen piirin visio – tahtotila, millainen haluamme olla

 

Päämääränä on vapauden, tasa-arvon, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden yhteiskunta. Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Ympäristöstä ja jokaisesta ihmisestä pidetään huolta kestävästi.

 

Tämän saavuttamiseksi meidän täytyy olla Keski-Suomen keskeisin, kiinnostavin ja kannustavin kansanliike.

 

Tavoitteemme on, että SDP on Keski-Suomessa

 • vastuullinen, maakunnan ihmisten hyvinvointia ajava ja yhteistyökykyinen tulevaisuuden tekijä, joka tunnetaan uudistuvasta ja monipuolisesta toiminnasta
 • suurin puolue, jolla on maakunnassa kolme kansanedustajaa, joista yksi on ministeri
 • valtakunnallinen ja maakunnallinen vahva vaikuttaja
 • avoin, nuorekas, uudistusmielinen ja yhteisöllinen toimija
 • keskisuomalaisten mielestä aktiivinen vaikuttaja arjessa

 

 1. Visiomme toteutuksen edellytykset

 

 • Oman toiminnan kiinnostavuutta ja uudistumiskykyä on parannettava
 • Toimintamme perustuu kohtaamisiin ja vuoropuheluun. Yhteisinä lähtökohtina tähän meillä on samat arvot ja halu vaikuttaa yhteiskuntaan.
 • Toimimme verkostoissa aktiivisesti ja tavoitteellisesti.
 • Kuuntelemme, vahvistamme osaamistamme ja olemme jatkuvassa yhteydessä kansalaisiin, yhteiskunnan eri toimijoihin ja asiantuntijaverkostoihin.
 • Yhdistysten seutuyhteistyötä on lisättävä ja toiminta on saatava vakiintuneeksi toimintamuodoksi.
 • Varmistamme tutoroinnilla tiedon siirtymisen kokeneemmalta sukupolvelta nuoremmalle polvelle.
 • Käymme reilua ja avointa keskustelua.
 • Olemme mukana kehittämässä ammattijärjestöjen toimintaa.
 • Menemme mukaan eri järjestöjen toimintaan.
 • Oma toimintamme on mahdollistettava myös kaiken ikäisten osallistumisen toimintaamme.

 

 

Mittarit, joilla näiden toteutumista seurataan:

 • SDP:n saamat äänet ja prosenttiosuus annetuista äänistä vaaleissa
 • Jäsenmäärä ja jäsenistön keski-ikä.
 • Jäsenistön osallistumisaktiivisuus yhteisiin tapahtumiin.
 • teemojemme näkyminen julkisessa keskustelussa.
 • Näkyvyys mediassa
 • Piirin verkkosivujen ja some-tilien käyntimäärät ja klikkaukset

 

 1. Toiminnan arvot
 • Arvot ohjaavat tulevia ja nykyisiä yhteiskunnan muutoksia
 • Arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme
 • Tärkeimmät arvomme ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus
 • Oikeuksien ja vastuun tasapaino
 • Kaikessa toiminnassa muistettava hyvinvointipalveluiden puolustaminen
 • Sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys

 

 1. Poliittiset tavoitteet
 • SDP:n Keski-Suomen piirin poliittiset tavoitteet yhtyvät puolueen tavoitteisiin
 • SDP haluaa olla tulevaisuudessa Suomen johtava kaupunkipuolue, unohtamatta seutukuntia.
 • SDP:n Keski-Suomen piiri luo luottamusta ja turvaa muutokseen. Olemme rohkeita keskustelun avaajia, emmekä pelkää vaikeitakaan kysymyksiä.
 • tartumme rohkeasti uusiin ilmiöihin ja haluamme rakentaa turvallisen sillan kohti parempaa, arvoihimme pohjautuvaa tulevaisuutta.
 • Teemme työtä edistyksellisen ja ratkaisukeskeisen päätöksenteon eteen.
 • Olemme edelläkävijöitä.
 • Tarjoamme kansalaisille toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen ja oikeudenmukaiseen kansalaisyhteiskuntaan.

 

 1. Nykytilanne

 

 • Keski-Suomen tilanne

Keski-Suomen väestönkehitys on edelleen positiivinen, mutta merkillepantavaa on, että kaupungistuminen näkyy myös Keski-Suomessa. Jyväskylän väestönkasvu on muita kuntia selvästi vilkkaampaa. Positiivista väestönkasvua on ollut myös Laukaassa, Uuraisilla ja Muuramessa. Väestön ikääntyminen maakunnassa on huolestuttavaa.

Talous on kasvussa koko Keski-Suomessa. Vahvimpana kasvun käynnistäjänä on toiminut Äänekosken biotuotetehtaan rakentaminen infravaikutuksineen. Työttömyysluvut on laskeneet maakunnassa huomattavasti. Maakunnan talouden kasvu on heijastunut työllisyyteen jokaisella toimialalla, vahvimmin palvelualoilla. Työpaikkojen määrän kasvu jatkuu edelleen voimakkaana kasvupaikkakunnilla.

 

 • SDP:n Keski-Suomen piirin järjestöllinen tilanne

SDP:n valtakunnallinen tilanne heijastuu myös piirien toimintaan. Puoluetuen väheneminen kansanedustajien vähentyessä on pakottanut sekä puolueen, että piirin miettimään keinoja toiminnan ylläpitämiseen. Keski-Suomen piiri on joutunut tarkasti pohtimaan, miten piirin toiminta organisoidaan.

Puolueen jäsenmäärä on hiipunut koko maassa. Jäsenistä ikääntyy ja jäsenmaksutuotot pienenevät. Keski-Suomen piirissä on edelleen kaikissa kunnissa paikallisyhdistys tai kunnallisjärjestö, mutta osa yhdistyksistä on toiminnallisissa vaikeuksissa. Yhdistysten määrässä on tiivistämisen tarvetta.

 

SDP:n vaalimenestys viime vaaleissa on ollut huolestuttavaa. Kuntavaaleissa Keski-Suomessa puolue säilytti nipin napin toiseksi suurimman puolueen paikan. Keski-Suomessa suurimman huolen kuntavaaleissa aiheutti Jyväskylä, jossa SDP putosi toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja Vihreät saavuttivat ensimmäistä kertaa suurimman puolueen paikan. Muissa maakunnan suurimmissa kunnissa SDP on edelleen johtava puolue.