Rauhaa Eurooppaan

”Sosialidemokratia on pohjimmiltaan rauhan liike. Sodan välttämisen välttämättömyys on ollut aatteemme ydintä. Liikkeen kansainvälisyyden traditio kumpuaa kansojen veljeydestä ja rauhan aatteesta. Kysymys sotilaallisesta liittoutumisesta on turvallisuuspoliittinen, ei ideologinen.” Näin toteaa kansanedustaja Erkki Tuomioja uuden teoksensa esipuheessa. Olemme joutuneet pohtimaan kansakuntamme tilaa Korona-pandemian keskellä jälleen uuden kriisin näkökulmasta.

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on saanut aikaan kiihkeän keskustelun omasta turvallisuustilanteestamme. Olemme olleet läheisessä kumppanuusuhteessa sotilasliitto Natoon, mutta jäsenyyden hakemista ei sinänsä tähän mennessä ole harkittu. Nyt puheet tästä mahdollisuudesta ovat lisääntyneet ja ratkaisuja tullaan varmasti jossakin ajassa tekemään. Piirikokous pitää tärkeänä, että muuttuneesta tilanteesta käydään julkista ja avointa keskustelua ja päätökset ja linjaukset tehdään eduskunnassa vahvistuneessa yhteistyössä Euroopan Unionin kanssa.

Meidän ajatuksemme rauhan liikkeenä on niiden tuhansien ukrainalaisten luona, jotka joutuvat jättämään kotinsa tai pahimmassa tapauksessa menettämään henkensä sodassa. Tämä ei pitäisi olla mahdollista Euroopassa tänä päivänä. Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpänä tehtävänä on estää joutuminen sotilaalliseen konfliktiin. Sodan alkaminen on saanut myös Euroopan unionin tiivistämään otettaan ja löytämään yhteisiä ratkaisuja puolustusyhteistyöhön. Myös Pohjoismaiden kesken yhteistyötä on hyvä edelleen syventää.

SDP:n Keski-Suomen piirikokous Jämsässä haluaa osoittaa myötätuntoa sodan runteleman Ukrainan kansalaisia kohtaan. Sivistyneen maailman tulee antaa kaikki mahdollinen apu, myös sotilaallinen, Ukrainan kansalle. Olemme valmiita myös Keski-Suomessa kantamaan vastuuta pakolaisten auttamiseksi. Sota pitää saada loppumaan ja ratkaisuja pystyttävä hakemaan diplomatian ja solidaarisuuden keinoin.

SDP:n piirikokous, Jämsä 26.3.2022