Piirikokouksen kannanotto

Kohti vaaleja, kohti menestystä

 

Keski-Suomi ja koko valtakunta varautuvat jo vuotta 2018 varten. Heti vuoden alkuun käydään presidentinvaalit ja loppuvuodesta mahdolliset maakuntavaalit. Menestys näissä vaaleissa on meidän sadan vuoden ajan rakentamamme, ihmisarvoisen ja kaikki mukana pitävän Suomen kannalta merkittävää.

Ei ole samantekevää millaisia teemoja tulevissa vaaleissa käsitellään. Emme saa antaa vihapuheen ja pelon leimata vaaleja. Emme saa vetää rintamalinjoja välillemme ja käpertyä nurkkapatriotismiin. Me tuomme rohkeasti tuoda esiin oma visiomme tulevasta. Otamme aktiivisemman otteen julkisen keskustelun teemoihin ja nostamme arvomme keskiöön. Jos muut meidän arvoilla pärjäävät, miksemme mekin.

Tasavallan presidentti koetaan Suomen arvojohtajaksi ja maamme keulakuvaksi. Tuemme omaa ehdokastamme Tuula Haataista ja nostamme esiin hänen teemojaan, meidän yhteisiä teemojamme. Nostamme esille tasa-arvokysymyksiä, pidämme kansainvälistymistä etuna ja tunnemme ihmisen arjen. Kerromme meidän naisille ja tytöille, että he voivat murskata lasikattoja. He voivat olla ykkösiä.

Toteutuessaan maakuntavaalit antavat meille sosialidemokraateille merkittävän tehtävän, turvata terveyspalvelut kaikille tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Emme saa alistaa terveyttä markkinavoimille. Sanomme reilusti, että terveys kuuluu kaikille.

Keski-Suomen sosialidemokraattien ohjelman tavoitteena on nousta maakuntamme kiinnostavimmaksi kansanliikkeeksi. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta juuri nyt saavutettavissa.

Haluamme olla se kokoava voima, joka luo tasavertaisia mahdollisuuksia jokaiselle keskisuomalaiselle oman elämänsä rakentamiseen. Mahdollisuus hyvään ja tasa-arvoiseen koulutukseen on taattava. On turvattava ammatillisen koulutuksen riittävä resursointi ja opiskelijan mahdollisuus valmistua.

Meillä on valmius ja halu toimia yhteistyössä koko Keski-Suomen hyväksi, yhteisiä arvoja unohtamatta. Kohti vaaleja, kohti menestystä!