Kuntavaaleista saadaan väliarvio hallituspuolueille

 

 

 

Kuntavaaleissa ratkaistaan, ketkä käyttävät puolestamme ääntä oman kuntamme valtuustossa. Kuten äänestyspäätös aina, myös näissä vaaleissa valinta on vakava paikka. Jos haluaa kokeneen valtuutetun, on katsottava, miten kandidaatit ovat toimineet edellisellä kaudella. Jos haluaa uusia voimia valtuustoon, on tutustuttava ehdokkaiden tavoitteisiin, ja mahdollisuuksiin viedä niitä eteenpäin.

 

Kaikkein tärkein valinta on kuitenkin ehdokkaan edustaman puolueen valinta. Puolueella on väliä, koska puolueen yleiset arvot näkyvät myös valtuustoryhmien työssä. Silläkin on merkitystä, että isoimmilla ryhmillä on luonnollisestikin pieniä ryhmiä paremmat vaikutusmahdollisuudet. Vaikka näissä vaaleissa valitaan kuntien valtuutettuja, ovat kuntavaalit tällä kertaa poikkeuksellisen tärkeä mittari myös maan hallitukselle.

 

Hallituspuolueet ovat nyt kahden vuoden ajan hokeneet, kuinka taloutta on pakko laittaa kuntoon. Me sosialidemokraatit jaamme käsityksen siitä, että valtiontalouden kestävyys ja velkaantumisen taittaminen ovat keskeisiä asioita. Mutta hallituspuolueiden valitsemista keinoista olemme eri mieltä. Ei ole oikein, että jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat joutuvat suurten säästöjen kohteeksi. Myös talouspolitiikan arviointineuvoston ohjeet ovat kaikuneet kuuroille korville.

 

Hallituspuolueet ovat tehneet ratkaisuja, joilla vaikeutetaan kuntien mahdollisuuksiin suoriutua vaativista tehtävistään. Suurimpia virheitä ovat olleet pienten lasten yhdenvertaisuutta heikentävät päätökset kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja koulutusleikkaukset, jotka kasvattavat ryhmäkokoja niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. Lisäksi hallitus sotkee sote-palvelut, ja hankintalailla myös esimerkiksi kuntien vastuulle jäävät jätehuollon palvelut. Näissä kaikissa suurimpana tavoitteena tuntuu kansalaisten sijasta olevan yritysten parempi markkina-asema.

 

Uskon, että kuntalaiset haluavat näissä vaaleissa antaa hallituspuolueille väliarvion. Tässä todistuksessa painavat varmuudella se, että hallituspuolueet ovat ryhtyneet valtaan päästyään ihan toisenlaisiin tekoihin kuin mitä eduskuntavaalien alla kaupan kulmalla luvattiin. Siellähän luvattiin enemmän ja parempaa. Tämä pistää äänestäjän oikeutetusti miettimään, kuinka tosissaan voi nyt kävelykadulla annettaviin lupauksiin suhtautua. Niinpä äänestyspäätös kannattaa tehdä huolella, ja antaa samalla hallituspuolueiden työstä vakava väliarvio. Kriittinen arvio voi vaikuttaa siihen, kuinka kylmää kyytiä hallituksella on varaa loppukaudellaan kansalaisille antaa. Mittari on jo nyt miinuksella.

 

Susanna Huovinen

Kansanedustaja (sd.)

Jyväskylä