Varhaiskasvatusta jokaiselle lapselle

Ajankohtaista

 

SDP:n tärkeä sivistyspoliittinen tavoite on toteutunut. 1.8.2020 on onnen päivä. Subjektiivinen varhaiskasvatus palautuu ja parantaa lasten koulutuksellista tasa-arvoa. Samalla astuu voimaan asetus, jolla pienennetään kolme vuotta täyttäneiden lasten varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Nämä muutokset ovat lasten yhdenvertaisuutta parantavia, merkittäviä investointeja tulevaisuuteen.

 

Varhaiskasvatus on osa sitä perustaa, jolle lasten kehitys ja hyvinvointi rakentuvat. Päiväkoti on lapselle turvallinen ympäristö kasvaa ja leikkiä. Varhaiskasvatusta ei ole suunniteltu vain tukemaan vanhempien työssäkäyntiä, vaan myös auttamaan lapsen sosiaalista kehittymistä. Varhaiskasvatus parantaa lasten oppimismahdollisuuksia ja ehkäisee mahdollista syrjäytymistä.

 

Riittävän pieni ryhmäkoko on yksi keskeisistä varhaiskasvatuksen laatua parantavista tekijöistä. Kun vuonna 2016 ryhmäkokoa suurennettiin ja lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen heikennettiin, joissain kunnissa otettiin nämä heikennykset käyttöön. Siksi subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen lisää myös lasten ja perheiden välistä alueellista tasa-arvoa, kun oikeus varhaiskasvatukseen ei enää ole riippuvainen perheen asuinpaikasta.

 

SDP:n Keski-Suomen piirin piirikokous, 1.8.2020