SDP:n Keski-Suomen Kuntavaaliehdokkaat 2017

Ajankohtaista

HANKASALMI
Haapanen, sit. Jarno
Hyvönen Jussi E P
Häkkinen Pekka
Kovanen (sit.) Markku
Repo Esko A
Seppänen Anja-Sirkka
Sohlman Laura
Viinikainen Vieno Sirpa Hannele

JOUTSA
Kuitunen Marjaana
Lepistö Taisto
Niinikoski Aila
Niinikoski Leo
Peltoniemi Eero
Saari Anssi
Solatie Ari
Suomalainen Keijo
Tuovinen Marja
Tupala Mika
Untolahti Raija-Liisa

JYVÄSKYLÄ
Ahtamo Alina
Aliranta Anna-Maija
Blom Jari
Frilander, sit. Susanna
Haapsalo Kaija
Hakanen, sit. Jaana
Hakkarainen, sit. Pirjo
Hedman Aimo-August Akseli
Hellman Janne
Hirvensalo Antti
Hjelt Juha
Hjelt Niko
Hovikoski Mervi
Huuskonen Irmeli
Hydén Timo
Hynynen Marjatta
Häkkinen Pentti
Hämäläinen Jukka
Ilminen Suvi
Jussila Petri
Kangas, sit. Tuija
Karjalainen Pasi
Karttunen Katariina
Kaukonen Anna
Kaura-aho Petteri
Kelander Mika
Kemiläinen Jarno
Kinnunen Eetu
Kinnunen-Kirjavainen, sit. Vuokko
Koivisto, sit. Merja
Kokko, sit. Heidi
Kruus Aila
Kuoppala Virpi
Kuusijoki Kari
Kuusisto Ari
Laakso Sanna
Lahti Yannick
Lahtinen Aarno
Laine Jani
Laine Pekka
Lampinen Tapio
Luukkonen Paavo
Maasola Jussi
Melville Tony
Miettinen (sit) Marge
Mikkonen Ilkka
Mikonranta Antero
Moradi Ali
Mäkelä, sit. Katja
Mäkinen Pentti
Mäkinen Riitta
Närhi Jani
Ojala Kimmo
Paakkunainen Keijo
Paananen sit. Juha
Parantainen Teemu
Partanen Reijo
Patrikainen Olli
Pentikäinen Markku
Penttinen Juha
Pollari Mika
Punkari Mikko
Putkonen Marita
Pynnönen Simo
Pöysti Jari
Rajanen Mika
Raninen Antero
Rasouli, sit. Sowail
Roikola Ari
Rummakko Janne
Ruoppila Ahti
Rusanen, sit. Ville
Sahindal Anna-Leena
Salonen Reijo
Saloranta Jasmine
Sarja Pertti
Simola Eila
Sivil Sirkka
Sumelles Kalle
Suuronen Pekka
Tamminen Pekka
Tarhanen Heli
Tiitinen, (sit.) Mika
Tossavainen Pentti
Tuohimaa Eija
Turunen Kirsti
Turunen Leo
Varakas, sit. Timo
Vehmas Päivi
Viinikainen Arttu
Viitanen Eija
Väliniemi Tuulikki
Vänni Hilkka
Yksjärvi Leena

JÄMSÄ
Aaltonen Eija
Altti Tiina
Himanen Reijo
Kankaanpää Sami
Korpela Markku
Koskinen Pentti
Kotilainen Teemu
Kovanen Tuija
Lahtinen Mikko
Lahtinen Reima
Laitinen Mikko
Markkanen Keijo
Moilanen (sit.) Tapio
Niivee Esa
Pasanen Pekka
Patronen Ulla
Peltonen Tuula
Perälä Risto
Pirttimäki Pekka T
Poti Jorma
Rajala Sanna
Rantanen Piritta
Rikkonen Lasse
Rinne Taisto
Rinnekangas Heikki
Salminen Helena
Sarajärvi Jyri
Sarin Ari
Seppä Kari
Seppälä Leila
Soikka Eino
Takanen Pertti

KANNONKOSKI
Autio Mauno
Kokkinen Juho
Villman Sanna

KARSTULA
Aaltonen Juhani
Alapiha Heli
Chornobil Violetta
Manni Juha
Moilanen Matti
Muhonen Heikki
Ollanketo Marko
Ruuska Pirjo
Sauna-aho Riitta
Sironen Ninja

KEURUU
Ahonen Merja
Hautamäki Jari
Kajosmäki Maija
Kakkuri Ari
Kiiski Jukka
Kovanen Pasi
Kuusela Maaret
Kyllästinen Tuomo
Laurila Leena
Nieminen Risto
Paananen Hanne
Pessinen Minna
Piesela Timo
Puro Markku
Ruokola Marko
Träff Henry
Turunen Ola
Uusoksa Aila
Viitanen Raimo

KINNULA
Oksanen Juha
Villman Ari
Piispanen Jarmo
Kauppinen Rauni
Rouvinen Marketta
Tuikkanen Olavi
Puranen, sit Eeva-Liisa
Peltonen Pentti
Väisänen Matleena
Sääksjärvi Mikko
Urpilainen Juha
Voutila Reijo

KIVIJÄRVI
Holm Risto
Kinnunen Sirpa
Liimatainen Marjatta
Oinonen Risto
Pitkänen Kari
Urpilainen Antti

KONNEVESI
Huuskonen Matti
Hänninen Seija
Korhonen Eeva-Liisa
Korhonen Mauri
Manninen Matti
Siekkinen Sanna
Utriainen Sanna
Vihtonen Esa

KUHMOINEN
Hattunen Kati
Honkanen Risto Jorma
Kekäläinen Mikko Petteri
Launonen Kari
Launonen Tuire Inkeri
Salmi Ulla
Sarén (sit.) Kari
Sarvala Silmu Varpu Terhikki
Vataja (sit.) Matti
Vesikallio Petri

LAUKAA
Aapajärvi Olavi
Autio Markku
Blomberg Aila
Eronen Jarmo
Espinosa Hanna-Leena
Haimakka Eliisa
Heiskanen Eino
Hytönen Jari
Hytönen Marko
Kalmari Leena
Kautto-Koukka Leena
Luhanko Kari
Lönn Heikki
Lönn Minna
Maukonen Jani
Moilanen Kaarina
Määttä Jari
Oksanen Heikki
Orrainen Elina
Pekonen Tarmo
Pihlajasaari Helena
Puttonen Verna
Pölkki Raija
Rautjoki Juhani
Salpakoski Anssi
Sivander Erkki
Tuuliranta Tomi
Valkonen Tapio
Virtanen Kalevi
Vuoristo Matti
Yli-Sikkilä Jaakko

LUHANKA
Helén, sit Eija
Laine, sit Kimmo

MULTIA
Hänninen Timo
Jurvanen Ari
Kekälinen Kati
Lampinen Seppo Matias
Oksanen Tuomo,sit
Riihimäki Tarja Hannele

MUURAME
Hakala Anu
Hitonen Teija
Juuti Asko
Järvinen Pirkko
Jääskeläinen Jesse
Jääskeläinen Kari
Kaistinen Jaakko
Kokko Jani
Kupari Pekka
Lahtinen Tommi
Leinonen Tuomo
Liikanen Arto
Moisio Markku
Nieminen Raija
Perämäki Erkki
Salminen Marita
Salonen Ismo
Salopino Karita
Vilander Riina
Väänänen Matti

PETÄJÄVESI
Kinnunen Raisa
Koskinen Eija-Liisa
Leinonen Miska
Liukonen Tuulikki
Malmberg Marja
Vulli Paula

PIHTIPUDAS
Jetsonen Sakari
Jämsen Reijo
Jämsén Tomi
Kananen Aira
Kivimaa Petra
Logrén Marjo
Paananen Helena
Paananen Karri
Paananen Terttu
Paananen Virve
Parkkonen Kari
Räisänen Pentti
Sorri Annikki
Vouti Kirsi

SAARIJÄRVI
Blomberg Anne
Gröhn Marko
Hautaniemi Monica
Heimonen Raimo
Heinonen Viljo
Hyytiäinen Raimo
Ihalainen Heli
Ingman Lasse
Jouteaho Katja
Juntunen Pekka
Karttunen Timo
Kotamäki Gunnar
Kuhno Petri
Kässi Timo
Lahtinen Aaro
Leinonen Carita
Leivoaro Teemu
Leppänen Pertti
Liimtainen Tapio
Logren Juhani
Lähteinen Kukka-Maaria
Manni Erkki
Mäkelä Johanna
Mäenpää Pekka
Mäkelä Teemu
Mäkipaja-Kantanen Viva
Nieminen Miia
Nyrönen Jarmo
Ollikainen Aulis
Peränen Marco
Rautiainen Eija
Rautiainen Ville
Rautjoki Jorma
Rummakko Markku
Siikaranta Antti
Siekkinen Kirsi
Sironen Maarit
Sole Juha
Suuronen Raimo
Svan Tero
Tamminen Pekka
Tavinen Petri
Tuimala Lasse
Tuominen Raimo
Tuominen Sami
Vainiomaa Jari

TOIVAKKA
Heinonen Ahti
Keteli Paula
Kukkonen Esa
Parviainen Kari
Peltonen Topias
Puikkonen sit Sami
Puttonen Matti
Pynnönen Mari
Vanhatalo Jouko

UURAINEN
Arponen Veli-Matti
Kivelä Matleena
Koivisto Risto
Lehtonen Kari
Nygrén Jussi
Pekkarinen Timo
Rautiainen Marko
Rimmi Sari

VIITASAARI
Halonen Aatu
Kainulainen Marjatta
Kekkonen Sonja
Paananen Riku
Kinnunen Sari
Kuusela Miia
Leppänen Jonna
Lindlöf Veikko
Linna Sisko
Moilanen Keijo
Mäkelä Sari
Nerg Kaija
Ollanketo Marja-Leena
Paananen Jarmo
Pajimäki Kari
Pöntiö Juha
Rossi Risto Olavi
Saastamoinen Kaija
Vornanen Outi

ÄÄNEKOSKI
Alanurmi Mirja
Eronen, sit. Keijo
Hakonen Eero
Hokkanen Marko
Kemiläinen Jarkko
Kiiskinen Kari
Korhonen Jani
Kumpulainen Kari
Lehtonen Tuula
Liimatainen Tiina
Nieminen Veli-Pekka
Niskanen Irma
Nyholm Rolf
Nyrönen Riitta
Närhi Merja
Ouli Pekka
Paananen Mari
Pasanen Matti
Penttinen Hannu
Pulli Timo
Raitanen Leena
Ruotsalainen Seppo
Salminen Pentti
Sironen (sit.) Kikka
Tamminen Paavo
Tarvainen Veikko
Tuhkanen Marko
Uusitalo Erkki
Vertainen Johanna
Vilen Erkki