SDP Keski-Suomen piiri – Syyskokous 2023 – Julkilausuma

Ajankohtaista

Orpon hallituksen politiikka heikentää nuorten asemaa ja työelämää

Nykyhallituksen politiikka on nuorten kannalta erittäin murskaavaa. Suuri osa sen leikkauksista koskettaa nimenomaan nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Leikkaamalla asumistukea ja opintotukien indeksikorotusten jäädyttämisellä hallitus vaikeuttaa opintojen loppuun saattamista. Opiskelijoiden on joko otettava enemmän opintolainaa tai mikäli mahdollista hankkia lisätuloja käymällä töissä opiskelun ohessa, joka pidentää valmistumiseen käytettävää aikaa. Tällä on myös suora vaikutus yhteiskunnan kokonaiskehitykseen osaavan työvoiman puuttumisen vuoksi.

Hallituksen päätökset vaikuttavat nuorten luottamukseen oman tulevaisuuden suhteen. Työelämän heikennykset irtisanomissuojan osalta sekä määräaikaisuuksien jatkon helpottaminen tuovat elämään lisää epävarmuutta, jolloin oman tulevaisuuden suunnitteleminen vaikeutuu. Myös ensiasunnon hankinnan vaikeutuminen verovapauden poistuessa varainsiirtoveron kevennyksen verukkeella vaikuttaa perheen perustamispäätöksiin, joka nykyisessä syntyvyyden vähentymisen tilassa ei ole toivottava suunta.

Työelämään suunnitellut toimet esimerkiksi irtisanomissuojan heikennyksen osalta tulevat lisäämään työuupumista oman työpaikan epävarmuuteen liittyen. Mielenterveysongelmat lisääntyvät samoista syistä. Nämä molemmat lisäävät työikäisten siirtymistä työkyvyttömyyden vuoksi työmarkkinoiden ulkopuolelle, joka varsinkin nuorten osalta on huolestuttavaa. Työelämässä tarvitaan kuitenkin kaikkia tekeviä käsiä, ja meillä ei ole varaa menettää ketään työelämän ulkopuolelle lyhytnäköisen työmarkkinapolitiikan vuoksi.

Hallitus leikkaa nuorilta myös lastensuojelun jälkihuollosta ja nuorten kuntoutuksesta, joka on omiaan lisäämään vaaraa nuorten syrjäytymisestä ja sen myötä lisäämään ei toivottuja lieveilmiöitä mm. rikollisuuden ja päihdeongelmien muodossa. Nuorten kuntouksesta leikkaaminen vaikuttaa kuntouksen tarpeessa olevien nuorten mahdollisuuteen päästä kiinni työelämään ja lisää vaaraa heidän jäämistään työkyvyttömyyseläkkeelle.

Hallituksen sanoma on, että kipeitä leikkauksia tarvitaan, jotta Suomen talous saadaan kuntoon. Leikkaukset eivät kuitenkaan kohdistu kaikkiin väestöryhmiin tasapuolisesti. Toisella kädellä jaetaan hyvätuloisille veronkevennyksiä tai nostetaan osakesäästötilien ylärajaa. Näistä ei tavallinen työtekijä hyödy.

On erikoista, että ennen vaaleja hallituspuolueet lupasivat, ettei esimerkiksi opintotukeen kosketa heidän hallitusohjelmassaan. Kuitenkin ovat opiskelijat ja nuoret joutuneet nykyhallituksen leikkausten maksajaksi. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta meidän tulevaisuuden takaajien keskuudessa. Näinkö luodaan yhteiskunta, joka pitäisi saada kasvun tielle näillä leikkauksilla. Riittääkö tämän päivän nuorilla, huomisen vastuunkantajilla uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen?

Politiikassa on kyse valinnoista. Politiikassa on kyse arvoista.