Rohkeita ratkaisuja hyvinvoinnin ja työllisyyden turvaamiseksi – Keski-Suomen hankkeet saatava liikkeelle  

Ajankohtaista

 

Suomen hallituksen on uskallettava rohkeasti investoida tulevaisuusinvestointeihin ja turvata suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja kuntien kanssa, vaati SAK:n aluejohtaja, SDP:n puoluehallituksen keskisuomalainen jäsen Ahti Ruoppila virtuaalisessa vappupuheessaan.

 

  • Meidän pitää yhdessä toimia niin, että koronakriisistä selvitään mahdollisimman pienin vaurion. Nyt on tärkeää turvata ihmisten terveys ja estää sosiaaliset vauriot, joita koronaviruspandemia aiheuttaa sekä tehdä rohkeita päätöksiä, joiden avulla taloudelliset iskut ja menetykset saadaan supistettua minimiin.

Pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on jo tehnyt kaksi lisätalousarviota, joilla tuetaan työpaikkojen säilymistä ja yrityksiä, parannetaan sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoa. Yritystukien jaossa ilmenneet ongelmat on korjattava ja jakoperusteet on saatava työllisyyttä korostaviksi. On myös pidettävä kiinni siitä, että työttömiksi jääneiden ja lomautettujen on saatava tukensa ripeästi.

 

Ennen kokemattomassa kriisitilanteessa hallituksen on tehtävä lisää elvyttäviä toimenpiteitä, joilla Suomi pääsee nousuun kestävästi, talouskasvua tukien ja työllisyyttä vahvistaen. Kriisin ratkaisuissa on huomioitava niin luonto kuin ihminen. On välttämätöntä rakentaa oikeudenmukainen siirtymä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen. On oikea aika investoida tietopohjaiseen, digitaaliseen ja vähemmän luontoa kuormittavaan tuottavaan talouteen. Tässä keskisuomalaisella koulutus- ja innovaatio-osaamisella ja kehityksen eturintamassa olevilla yrityksillä on suuri rooli.

 

Ruoppila korosti peruspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun olevan pääosin kunnissa. Kuntatalouden pohja on pettänyt, Keski-Suomessakin on vaarana, että kaikki kunnat ajautuvat kriisikunniksi. Meillä on valmiina useita erilaisia ja erikokoisia hankkeita toteutettavaksi, niitä on aikaistettava ja valtion on osoitettava niille rahoitusta. Teiden rakentamisia ja perusparannuksia eri puolille maakuntaa, rautatieinvestointeja Jämsä-Tampere -välille, Jyväskylän Hippos-hanke sekä Jyväskylän Sydän-hanke vain esimerkkeinä tulevaisuusinvestoinneista, joita on saatava käyntiin.

 

Vappu on työväen juhla. Tänä vappuna harvinaisen moni palkansaaja joutuu elämään epävarmuuden tilassa. Yt-neuvotteluja ja lomautuksia on ennätysmäärä, yrityksiä ja työpaikkoja kaatuu, ja moni on vaarassa joutua työttömäksi. Nyt jos koskaan on oltava palkansaajan ja heikoimpien puolella. Hallitus onkin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sorvannut kiitettävän nopeasti uusia malleja, joilla turvataan ihmisten toimeentulo. Työttömäksi tai lomautetuiksi joutuneet työntekijät saavat peruspäivärahaa, ansiopäivärahaa tai työmarkkinatukea helpommin kuin aiemmin. Nyt tarvitaan sopimista eikä repimistä, ja työmarkkinajärjestöt ovat keskeisessä roolissa etsimässä väylää kohti parempaa tulevaisuutta. Ruoppila muistutti, että koko historiansa ajan työväenliike on toiminut paremman ja valoisamman tulevaisuuden puolesta. Niin myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Nyt jos koskaan korostuu se, että yhteinen etu on asetettava oman edun edelle.

Kyllä tästäkin selvitään. Yhdessä.

 

SAK:n aluejohtaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen Ahti Ruoppila