Piirikokouksen kannanotto

Ajankohtaista

Työntekijät ovat palkkansa ansainneet

SDP Keski-Suomen piirikokous on huolissaan työnantajapuolen järjestelmällisestä tavasta pyrkiä rikkomaan yhteiskuntarauhaa esittämällä keskitetysti rajuja heikennyksiä työehtoihin alasta riippumatta. SDP Keski-Suomi puolustaa ja tukee työntekijöiden oikeutta inhimillisiin ja tasa-arvoisiin työehtoihin ja palkkaan, jolla tulee toimeen. Erityisesti valtionyhtiöiden on toimittava yhteiskuntavastuullisesti työmarkkinoilla lisäämättä kaaosta palkansaajien keskuudessa. Piirikokous antaa täyden tuen Postin työntekijöille työtaistelussa toimeentulonsa puolesta.

Tulevaisuuden tekijät

Uutta työtä ei synny ilman työntekijöitä. Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi on kehitettävä työmarkkinoiden kysyntää vastaavia koulutuskokonaisuuksia. Nuorten syrjäytymiseen ehkäisemiseksi on suunnattava lisää resursseja. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat yläkoululaiset on ohjattava takaisin oikealle tielle. SDP Keski-Suomen piirikokous kannustaa kuntia perustamaan enemmän joustavan perusopetuksen ryhmiä yläkouluihin. Toiminnalliset opiskelutavat ovat tuottaneet hyvää tulosta ja antaneet lähes kaikille nuorille eväitä jatko opintoihin. Toisen asteen opetuksen saaminen oppivelvollisuuden piiriin antaa kaikille tasapuoliset mahdollisuudet työllistyä paremmin tulevaisuudessa.

Inhimillisyyttä kepityksen sijaan

Pääministeri Antti Rinteen johdolla politiikan suunta on muutettu inhimillisenpään suuntaan edellisen hallituksen eriarvoisuutta ja tuloeroja kasvattavasta politiikasta. Nykyinen hallitus laittoi ensitöikseen työttömien kyykyttämiselle stopin. Työministeri Timo Harakan johdolla aktiivimallin leikkuri poistetaan ja tilalle saadaan oikeaa palvelua työllistymisen edistämiseksi.