Piirikokouksen kannanotto 13.11.2021

Ajankohtaista

Tärkeintä on ihminen  

 Keski-Suomen sosialidemokraateille sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa tärkeintä on ihminen. Hoidon ja sosiaalipalveluiden saanti, ikääntyneen hoiva, lasten turvallinen kasvu ja vammaisten palvelut on oltava tarjolla kaikille niitä tarvitseville varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Työntekijöitä on oltava riittävä määrä ja heillä työolosuhteet, johtaminen ja palkkaus kunnossa. Järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava mukana täydentämässä palvelutarjontaa. 

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon on päästävä seitsemässä päivässä ja oirearvio on tehtävä 24 tunnin sisällä yhteydenotosta. Hoitolupauksen on koskettava niin fyysisiä kuin psyykkisiä terveysongelmia. Pitkäaikaissairauksien hoitoon on tehtävä hoitosuunnitelma, jotta laadukas hoito voi jatkua. Ikääntyville ihmisille on turvattava turvallinen arki, laadukkaat, oikea-aikaiset ja kohtuuhintaiset palvelut kaikkialla Keski-Suomessa.

Lapsilla on oikeus turvalliseen kasvuun 

 Yhteiskunnan ja perheiden kriiseissä on turvattava erityisesti lasten kasvu ja kehitys. Lastensuojelua kehitetään ja ennaltaehkäisevää sekä etsivää työtä lisätään. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä toimivien sotepalveluiden jatkuvuudesta huolehditaan muutoksen keskellä. Oppilashuollosta vastaa koulu, hyvinvointialueella toimivalle oppilashuollon henkilöstölle (kouluterveydenhuolto, psykologit, kuraattorit ym.) taataan riittävät resurssit.