Keski-Suomen vappupuheita

Ajankohtaista

Ville Rautiainen

SDP:n Keski-Suomen piirin puheenjohtaja

 

 

Vappupuhe 2019

 

Hyvät ystävät,

Mikä ilo ja kunnia onkaan tulla tähän teidän eteenne näin vappuna puhumaan. Olla osa tätä pitkää perinnettä. Olla yksi lenkki tässä rohkeiden ja heikomman puolta pitävien arvokkaassa ketjussa. Koen tästä suurta ylpeyttä.

 

Muistelen, että ensimmäinen koskaan antamani haastattelu käsitteli sosialidemokratiaa. Haastattelija kysyi minulta, miksi olen mukana sosialidemokraattisessa liikkeessä ja minkälaiseksi näen meidän tulevaisuutemme. Mikä saa nuoren valitsemaan juuri SDP:n ja mikä on näkemykseni liikkeemme tulevaisuudesta. Vastasin silloin, noin vuosikymmen sitten, että liikkeeseen minut sai mukaan arvot: tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus.

 

Arvomme ovat vahva pohja rakentaa parempaa tulevaisuutta, suuntaa Suomelle. Suomelle, joka pitää huolta heikommista. Suomelle, jossa omalla työllä työläistaustainen yksinhuoltajaperheen lapsi voi päästä, vaikka tasavallan presidentiksi asti. Suomelle, jossa taustasi ei aseta elämällesi ylitsepääsemättömiä rajoitteita, vaan kaikilla on mahdollisuus tulla toimeen ja pärjätä omalla työllä ja ahkeruudella. Nämä arvot ovat voimavaramme. Ja totta vie, ne ovat syy miksi olen mukana. Eipä minullakaan olisi nyt valkolakkia päässä ilman niitä rohkeita tovereita, jotka tekivät hartiavoimin töitä, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin taidot riittävät.

 

Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Suomalaiset äänestävät arvoiltaan repivää oikeistopolitiikkaa vastaan. Sipilän hallituksen eriarvoistava politiikka sai äänestäjiltä selvän tuomion. Vaalien selviä voittajia olivat sosialidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto. Puolueet saivat yhteensä 15 lisäpaikkaa eduskuntaan. Eniten paikkamääräänsä kasvatti SDP, kuudella lisäpaikalla.

 

Tulevalla vaalikaudella käymme uudistustyöhön päättäväisesti entistä vahvemmalla valtakirjalla. Vaaliohjelmassa esitimme useita nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi, suomalaisten osaamisen vahvistamiseksi ja työelämän kehittämiseksi.

 

Maailma muuttuu nyt ennennäkemättömän nopeasti. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja ilmastonmuutos edellyttävät, että politiikassakin katsotaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Olemme esittäneet tulevaisuuslinjassamme askelmerkkejä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle Suomelle aina vuoteen 2030 saakka. Näistä SDP:n askelmerkeistä Keski-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajana haluan erityisesti nostaa esille kaksi meitä täällä Keski-Suomessa eniten puhuttelevaa: liikenneinfran, eli se miten täällä päästää liikkumaan, ja sosiaali- ja terveyspalveluidemme tulevaisuuden. Näihin meitä täällä Keski-Suomessa erityisesti kiinnostaviin kokonaisuuksiin haluan nyt esittää SDP:n arvojen ja tulevaisuuslinjamme mukaisia konkreettisia ratkaisuja.

 

Hyvät ystävät,

SDP haluaa investoida Suomeen. SDP haluaa tehdä tulevaisuuteen katsovia investointeja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä. Olemme nostaneet esiin liikenneverkkojen investoinnit, jotka ovat jääneet viime vuosina tekemättä. Nämä investoinnit tukevat talouskasvua ja koko maan kilpailukykyä tulevaisuudessa.

 

Väyläverkkomme ovat kärsineet asetettuihin tavoitteisiin nähden jo kauan alirahoituksesta. Korjausvelkaa on kertynyt teille, radoille ja laivaväylille noin 2,5 miljardia. Tämä korjausvelka todellakin näkyy täällä Keski-Suomessa. Tänne tullessani kyyti oli paikoin kovin epätasaista ja vaalien aikana maakuntaan kiertäessäni kuoppien väistely oli enemmän sääntö kuin poikkeus.

 

Liikenneinfran korjausvelan lyhentämisestä ovat kaikki eduskuntapuolueet päässeet jo yhteisymmärrykseen. Samoin on päästy ymmärrykseen siitä, että liikenteessä tarvitaan yli hallituskausien menevää 12-vuotista suunnitelmaa, jotta liikennepolitiikan poukkoilusta päästään ja resurssit saadaan kohdistettua pitkäjänteisesti kehittämiseen. Alkaneella vaalikaudella on tarkoitus SDP:n johdolla parlamentaarisesti valmistella ja hyväksyä ensimmäinen 12-vuotinen suunnitelma. Yhteinen, pitkäjänteinen näkemys Suomen liikenneverkon kehityssuunnasta auttaa myös hankkeiden EU-rahoituksen varmistamisessa.

 

Tulevaisuudessa työn ja tekijöiden kohtaaminen edellyttää nykyistä parempaa työvoiman liikkuvuutta. Työssäkäyntialueita on laajennettava ja kytkettävä yhteen raideliikenneinvestoinnein huolehtien myös muun liikenneverkon toimivuudesta. Raide- ja maantieliikenteessä tavoitteena tulee olla pitkällä aikavälillä Suomen runkoverkkojen rakentaminen kaksiraiteisiksi ja nelikaistaisiksi. Luotettavien, nopeiden yhteyksien ja joustavien matkaketjujen avulla on mahdollista supistaa välimatkoja ja luoda edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa menestymiselle sekä talouskasvulle. Näin vahvistetaan koko Suomen elinvoimaa.

 

Hyvät ystävät,

Liikenteestä puhuttaessa on myös nostettava esille liikenteen päästöt. Meidän on pohdittava, miten muutamme tapojamme liikkua niin, että elinvoimamme säilyy ja ihmiset eivät joudu eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa vuoksi. SDP haluaa tuoda tämän muutoksen kansalaisten ulottuville niin, että samalla kun huolehdimme tulevaisuuden ympäristöstämme, varmistamme muutoksen oikeudenmukaisuuden meille kaikille täällä pitkien välimatkojen maassa. Näiden keinojen ja vaihtoehtojen tulee olla aitoja, jotta niihin voi kukin tarttua.

 

Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan ratkaisuja, jotka vähentävät liikkumisen tarvetta ja edesauttavat siirtymää ympäristöllisesti kestävämpään tapaan liikkua. Korostan, että SDP:n tavoitteena on päästöjen lasku siten, ettei vaaranneta työpaikkoja vaan vahvistetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä maailman markkinoilla. Osaavana kansakuntana meillä on mahdollisuus myös kääntää globaalit haasteet eduksemme ja luoda uutta työtä Suomeen.

Nämä ovat SDP:n askelmerkit liikenneinfran suhteen. Pitkäjänteisyys, kestävä kehitys ja yhteistyö.

 

Hyvät ystävät,

Toinen merkittävä, ja meitä Keski-Suomessakin puhuttava, asia on sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Tänä keväänä meitä ovat järkyttäneet uutiset vanhusten hoivalaitoksissa ilmenneistä laiminlyönneistä. Uutisissa ovat toistuneet isojen hoivayritysten nimet. Bisneksen ja rahan tekeminen näyttää ohittaneen inhimillisyyden ja vanhusten tarpeen.

 

Me haluamme turvata vanhuksille hyvän ja turvallisen hoidon myös silloin kun omat voimat eivät riitä. Tuottajien omavalvonta ja laatusuositukset eivät riitä.  SDP edellyttääkin, että vähimmäishoitajamitoitus lisätään vanhuspalvelulakiin, valvontaa parannetaan ja vanhusten kotihoidon resurssit turvataan. Vain lakiin kirjatut laadulliset kriteerit ovat riittävän tehokkaita ja takaavat yhteiset pelisäännöt.

 

Koska väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa on sote-palveluiden uudistaminen kuitenkin välttämätöntä. Seuraavan parinkymmenen vuoden aikana sosiaalipalveluiden tarve kasvaa noin 70 prosentilla ja terveyspalveluiden noin 20 prosentilla nykytasoon verrattuna. Kun samalla sote-ammattilaiset itsekin ikääntyvät ja jäävät eläkkeelle, on yhtälö hankala.

 

Tällä hetkellä alueelliset erot palveluiden saannissa ovat suuria. Näin on sekä valtakunnallisesti että täällä meillä Keski-Suomessa. Henkilöstön saatavuus on alueittain ja aloittain vaikeaa. Samoin välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on kuntiamme yhteisesti koskettava huoli. Nykyisellä mallilla emme voi jatkaa, vaan tarvitsemme uudistuksia niin rakenteisiin kuin sisältöihinkin.

 

Nykyinen hajautunut kuntajärjestelmä, jossa palveluilla on jopa 300 järjestäjää, ei pysty ratkomaan soten ongelmia. Moni vaikeuksiin ajautunut kunta on päätynyt ulkoistamaan sote-palvelunsa osin tai kokonaan yksityisille palveluntuottajille, mikä on johtanut jopa kustannusten kasvuun.

 

Hyvät ystävät,

SDP on sitoutunut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon on päästävä jonottamatta. Asiakasmaksut eivät saa estää palveluiden käyttöä.

 

Tavoitteenamme on hoitotakuu, jolla taataan pääsy kiireettömään terveyskeskushoitoon viikon kuluessa. Tätä varten tarvitsemme lisää satsauksia perustason palveluihin: aluksi 1000 lääkärin tai hoitajan tehtävää on lisättävä perustasolle.

 

SDP:n sote-ratkaisu perustuu sote-kuntiin, jotka ovat itsehallinnollisia alueita ja joille päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. Sote-kunnat nimensä mukaisesti järjestävät sote-palvelut, eli perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ilman, että mukaan liitetään laajaa maakunnallista tehtävälistausta eri hallintosektoreilta. Ilman mitään lisähimmeleitä.

 

Sote-kunta voi päättää tarkemmin siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueella tuotetaan. Miten ne meillä Keski-Suomessa tuotetaan. Paitsi oma tuotanto, yksityinen ja kolmas sektori, palveluvalikossa voisi olla sote-alueen niin päättäessä myös kuntien tuottamia palveluita. Palveluiden alueellinen saatavuus on turvattava koko maassa arvioimalla uudelleen keskittämis- ja päivystysasetusten sisältöä.

 

Keskitytään siis palvelemaan kansalaisia arkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kun erityisemmän hoidon tai hoivan tarve ilmenee, myös se hoidetaan sote-kunnan toimesta pompottelematta asiakasta ja kantamalla vastuu ja rahoitus koko hoivan ja hoidon ketjusta. Tämä on reilu tapa toimia.

 

Nämä ovat SDP:n askelmerkit sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen. Leveämmät hartiat taakanjakoon ja ihmisen tarpeet keskiöön. Tämä on aitoa pienemmän puolella olemista.

 

Näillä liikenneinfran ja sosiaali- ja terveyspalveluiden askelmerkeillä me lähdemme toteuttamaan rohkeaa muutosta, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu.

 

Hyvät ystävät,

Puheeni alussa muistelin ensimmäistä koskaan antamaani haastattelua. Sitä, jossa kysyttiin, miksi alun perin liityin sosialidemokraattiseen puolueeseen. Ilokseni voin todeta, että valintani oli jo silloin oikea. Meillä on kunniakas perintö ja katse tulevaisuuteen. Nyt, vuosikymmen myöhemmin, haluan kiittää teitä, että sain tulla kertomaan millä askelmerkeillä me SDP:nä lähdemme nyt tekemään muutosta. Muutosta, jonka keskiössä on ihminen.

 

Keski-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajana minulla on ilo toivottaa teille hyvää vappua ja suomalaisen työn juhlaa!

 

Piritta Rantanen

Kansanedustaja

 

 

Koskenpään Vappujuhla 2019 klo 13

 

Hyvä juhlaväki, ystävät ja toverit!

 

Olen iloinen saadessani tulla puhumaan juuri Teille tänä Vappuna, kiitos kutsusta!

Vuosi sitten olin pitämässä Vappu puhetta Joutsan työväentalolla. Se oli oikeastaan ensimmäinen eduskuntavaaleihin tähtäävä tilaisuus Keski-Suomessa ja siitä alkoi aktiivinen kampanjointi tämän kevään eduskuntavaaleihin. Viime vuonna puhuin mm. siitä kuinka sen hetkinen hallitus kurjisti työttömien elämää aktiivimallilla, oli ajamassa neuvoloita palvelusetelimalliin ja kuinka sote uudistuksessa tavoitteena oli siirtää rahallisia voittoja yksityisten yritysten taskuun.

Erityisen iloinen olen siitä, että tänään saan olla puhumassa teille täällä Koskenpäällä, syvillä juurillani, kertoa siitä kuinka Suomi on äänestänyt huhtikuun vaaleissa muutoksen puolesta. Juureni ovat syvällä Koskenpään perukoilla, isäni vanhemmat ovat täältä kotoisin, Roosinpohjantien varrelta. Pari viikkoa sitten olleet eduskuntavaalit osoittivat, että eriarvoistava politiikka ei ole sitä mitä kansa haluaa.

Hyvät toverit,

maailma muuttuu ennennäkemättömän nopeasti.

Teknologia kehittyy, globalisaatio ja ilmastonmuutos pakottavat meidät ajattelemaan päätöksentekoakin pidemmälle, kuin 4 vuoden päähän. Globalisaation ja kaupungistumisen jäljet ovat valitettavan hyvin näkyvissä myös täällä Keski-Suomessa ja Jämsässä. Tulevalla vaalikaudella tarvitsemme ratkaisuja eriarvoistumisen pysäyttämiseksi, suomalaisen osaamisen vahvistamiseksi ja työelämän kehittämiseksi. Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä asioita koko Suomen ja Keski-Suomen asioiden edistämiseksi.

Käydyissä eduskuntavaaleissa selviä voittajia olivat sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto. Puolueet saivat yhteensä 15 lisäpaikkaa eduskuntaan. Eniten paikkamäärää kasvatti SDP, kuudella lisäpaikalla. Täällä Keski-Suomessa odotettu kolmas paikka jäi harmittavasti saamatta ja analyysi sen toteutumatta jäämiseen on tehtävä. On myös pystyttävä rehellisesti analysoimaan, miksi hyvä galluppien lupaama voitto olikin lopulta kolmen puolueen hyvin tasainen lopputulos. Lopullista tulosta jouduttiin melkein tarkistamaan maaliviivan kuvista.

Hallitusneuvottelut käynnistyvät todenteolla ensiviikolla ja lähtökohtahan on se, että SDP.stä tulee seuraava pääministeripuolue. Neuvottelut eivät varmasti tule olemaan helpot, mutta on olemassa periaatteita, joista SDP ei ole valmis joustamaan. Talouspolitiikan valinnat ovat arvovalintoja ja niiden päämääränä on hyvinvointi jolla luodaan edellytykset vakaalle kasvulle ja työllisyydelle. Politiikan on luotava uskoa ja turvallista näkymää tulevaan kaikille. Tarvitsemme varhaiskasvatusuudistusta ja perhevapaauudistusta, joka toteutetaan perheiden ehdoilla. Työn ja perhe-elämä on pystyttävä yhdistämään joustavammin ja kaikkien suomalaisten osaamista on pystyttävä parantamaan. Koulutus, kehitys ja innovaatiot ovat niitä kulmakiviä, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme pysyy ja pystyy kehittymään.

Eläkeläisten köyhyyteen on puututtava konkreettisilla parannuksilla. Siksi olemme vaatineet mm. 100 euron tasokorotusta kaikkein pienimpiin eläkkeisiin useamman vuoden ohjelmalla. Tavoitteenamme on, että terveyskeskuslääkärin- ja hoitajan vastaanotto maksuista voitaisiin luopua ja jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen hoitoon. Tänä keväänä olemme myös saaneet lukea toinen toistaan järkyttävämpiä uutisia vanhusten hoivalaitoksista ja niissä ilmenneistä laiminlyönneistä, on arvo valinta, että bisnes ei ohita ihmisoikeutta!

Hyvät ystävät,

me sosialidemokraatit haluamme turvata vanhuksille hyvän ja turvallisen hoidon myös silloin, kun omat voimavarat eivät riitä!

 

Suomalainen erikoissairaanhoito on maailmallakin arvostettua ja tuotamme huipputuloksia pienin kustannuksin. Palveluntarve tulee kuitenkin kasvamaan ja sote palveluiden uudistaminen on välttämätöntä. Haasteen on, että samaan aikaan kun väestö ikääntyy ja palveluntarve kasvaa myös sote-alan ammattilaiset ikääntyvät ja jäävät eläkkeelle. Terveydenhuoltoalalla vuosia vellonut myllerrys on myös vähentänyt kiinnostusta hoitoalan töihin. Tarvitsemme hoitotyön arvostuksen palautusta, työolojen kehittämistä ja riittävää palkkaa myös näistä töistä.

Suomalaiset odottava sote-uudistukselta palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, sujuvia palveluja, terveyskeskusten jonojen purkua ja palvelua jossa tieto kulkee sujuvasti ammattilaisten välillä. SDP.n haluaa sote -mallin jossa julkiset palvelut ja niiden kehittäminen ovat keskiössä. Valinnanvapautta yksityiselle puolelle voimme lisätä mm. palvelusetelimallilla. Sote uudistuksen edetessä on meillä kuitenkin paljon hävittävää, jos Jämsän-malli ei voi jatkua. Tässä kokonaisuudessa on ymmärrettävä, että hallinnolliset mallit eivät hoida potilaita vaan sujuvat käytännöt ja ammattitaitoiset hoitajat. Jämsässä olemme saaneet laadukasta hoitoa ja tämän on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa.

 

Hyvät toverit,

SDP haluaa investoida Suomeen.

Näiden investointien on oltava talouskasvua ja työllisyyttä tukevia ja liikenneverkot ovat yksi niistä. Nämä investoinnit tukevat talouskasvua ja koko maan kilpailukykyä tulevaisuudessa. Täällä Keski-Suomessa saavutettavuutemme on ensiarvoisen tärkeää. Maakuntaliittokin puhuu kaksoisraiteesta ja sen tärkeydestä teollisuudellemme ja kasvullemme. Väyläverkkomme on kärsinyt alirahoituksesta ja korjausvelkaa on kertynyt teille ja radoille. Eduskuntapuolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että liikenteessä tarvitaan yli hallituskausien menevää 12-vuotista suunnitelmaa, jotta liikennepolitiikan puokkoilusta päästään pitkäjänteiseen kehittämiseen. Alkaneen vaalikauden on tarkoitus parlamentaarisesti valmistella ja hyväksyä ensimmäinen tälläinen 12-vuotinen suunnitelma. Tässä Keski-Suomen ja Jämsän on näyttävä vahvasti!

Keski-Suomen väestö on kasvanut enää maahanmuuton avulla ja vain 4 Keski-Suomalaista kuntaa olivat muuttovoittoisia viime vuonna. Kaupungistuminen ja keskittyminen ovat aito ongelma myös meillä. Asuntojen hinnat laskevat muuttotappioisissa kunnissa. Isiemme ja äitiemme perintö ja työn tulos valuu hukkaan, kun asuntojen arvot laskevat huomattavasti. Syntyvyys alenee, koulut tyhjentyvät ja kaupat sulkevat oviaan. Tarvitsemme politiikkaa joka ei vie koulutus- ja työpaikkoja maakuntien keskuksiin vaan koko maakunnan on voitava kehittyä positiivisesti.

 

Hyvät kuulijat,

nostaisiko SDP veroja kaiken tämän saavuttamiseksi?

Toisin kuin oikeistolle, verotus ei ole SDP.lle pakkomielle. Emme ratkaisisi kaikkea verotuksella tai tarkastele politiikkaa verotuksen kautta. Toisin kuin veropopulisteille- joille veronalennukset ovat kaikkien tutkimustulosten ja todellisuuden vastaisesti mannaa tuottava sampo- meille verotus on yksi työkalu muiden joukossa. Tavoitteemme on kuitenkin muuttaa- verotusta käyttäisimme siihen työkaluna harkiten. Vasaralla hakataan nauloja, mutta sillä ei saa puuta kaadettua. Verotukseemme tavoitteena on luoda reilumpi maailma. Verotuksella on varmistettava, että suomalaiset saavat lähivuosina parempaa koulutusta, parempia sosiaali- ja terveyspalveluita ja päivähoitoa. Eläkeläisille ja muille työelämän ulkopuolisille on tarjottava riittävä toimeentulo, jotta kaikki pysyvät mukana.

Ei ole oikein, että suursijoittajat voivat välttää verot Suomessa kertyneistä tuloista jopa kokonaan. Ei ole oikein, että ulkomaiset pääomasijoittajat hallitsevat suomalaisia sähköverkkoja ja terveyskeskuksia ilman, että maksavat tänne verot voitoistaan. Tavoitteenamme on kestävämpi talous ja se voi tarkoittaa esimerkiksi kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Veroa, jolla voimme vaikuttaa mm. kestävästi tuotetun ruuan hintaan laskevasti. Kaikilla pitää olla varaa kestäviin valintoihin ja kiertotaloutta voidaan tukea palvelujen alemmilla veroprosenteilla.

 

Hyvät toverit,

asioiden on oltava tulevaisuudessa paremmin kuin ennen! Meidän pitää vaatia uudistuksia, jotka parantavat meidän elämää, eivät heikennä. Tämä kaikki on mahdollista saavuttaa, kun jaamme oikeudenmukaisesti ja reilusti sitä mitä meillä on jaettavana. Tarvitsemme rohkeita tavoitteita ja rohkeita päätöksiä! Te hyvä juhlaväki olette osa tätä muutoksen suuntaa!

Arvoisa juhlaväki, hyvät toverit, näillä sanoilla haluan toivottaa Teille kaikille iloista, rentoa ja tulevaisuuteen suuntautunutta Vappua!

 

 

Vapun juhlapuhe

Äänekosken tori

Yannick Lahti, Eurovaaliehdokas SDP

 

Saavuin eilen iltakoneella Suomeen ja täytyy sanoa, että tuntuu erityisen hyvältä tulla suoraan tänne Äänekoskelle, kotikonnuille Keski-Suomeen. Vappu on juhlana erityisen iloinen tapahtuma ja aina varma alkusoitto tulevasta kesästä.

 

Minun ei tarvitse sen enempää itse vapun merkityksestä teille puhua. Se on selvä, että se on kaikkien työntekijöiden ja opiskelijoiden juhla. Se on tarina suomalaisen yhteiskunnan muuttumisesta tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaiseksi. Vappuna me voimme muistella ylpeinä menneitä ja katsoa toiveikkaasti tulevaisuuteen.

 

No mitäpä minä sitten ajattelin eilen viettäessäni vappuaattoa jumissa saksalaisella lentokentällä. Pohdiskelin nimenomaan mitä on tapahtunut vain muutama viikko sitten ja mitä nyt tulee tapahtumaan. Mietin tietysti eduskuntavaaleja ja niistä saatua tulosta.

 

Puoluekenttä on muuttunut pysyvästi ja sillä oli vaikutuksensa tulokseen. Hallitusneuvottelut voivat osoittautua hankaliksi. Nyt tänä päivänä haluan kuitenkin keskittyä myönteiseen ja todeta, että SDP on ensimmäisen kerran suurin puolue sitten vuoden 1999. Se ei ole mitätön asia. Se tarkoittaa parhaassa mahdollisessa tapauksessa sitä, että ne vapun teemat joita me juhlimme tänään iloisissa merkeissä saavat taas kukoistaa vähintään seuraavan 4 vuoden aikana. Ja voimme heittää hyvästit kuluneen neljän vuoden ankealle jaksolle. Meillä kaikilla täällä tänään on siis syytä olla iloisella tuulella ja suhtautua myönteisesti tulevaan.

 

Kevään Eurovaaleissa on kyse siitä minkälaisen Euroopan me haluamme.

 

Ajattelen, että sosialidemokraattisten ja eurooppalaisten arvojen, heikompien etujen puolustamisen sekä aidon rakentavan ja eteenpäin vievän vuoropuhelun merkitys Suomessa ja EU:ssa, on nyt meneillään olevien murroksien aikana tärkeämpää kuin koskaan ennen. Emme saa millään yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla tyytyä vain sivustaseuraajan rooliin, kovien euroskeptisten sekä populististen voimien levittäessä omaa tunteisiin vetoavaa, mutta harvemmin tosiasioihin pohjaavaa viestiään. Heidän maalaamansa maailmankuva on kaikessa houkuttelevuudessaan ikävä kyllä hyvin mustavalkoinen. Kun pintaa raapaisee, niin heidän ehdotuksensa näyttäytyvät yhtä ontoilta kuin heidän vastakkainasettelua hakeva retoriikkansakin.

 

Meidän on kyettävä nousemaan omilla konkreettisilla teoillamme sekä viestimillämme arvoilla moisen keskustelun yläpuolelle ja aina tarjottava tilalle totuus,  konkreettisia vaihtoehtoja ja täten aitoa uskoa tulevaisuuteen. Näin Suomessa kuin myös Euroopan parlamentissa.

 

Näemme päivittäin mitä ongelmia esimerkiksi eriarvoisuuden kasvaminen tuottaa koko Euroopan alueella. Olemme nähneet jo Iso-Britanniassa mitä kansallismieliset väärät lupaukset ja helpot vastaukset vaikeisiin haasteisiin tuottavat. Sekasortoa. Minun sukupolveni kivuliain poliittinen tragedia ei ole sote uudistuksen kaatuminen, tai toinen lamamme vaan Brexit. Ei sen vuoksi, että Iso-Britannian lopulta eroaa EU:sta vaan siksi, että siihen johti halpamainen retoriikka ja tosiasioiden nyt jo todettu vääristely.

 

Kuitenkin kaikki poliittinen työ mikä on koskaan kantanut yhtään hedelmää on aina ollut pitkäjänteisen ja rohkean poliittisen vision määrätietoista eteenpäinviemistä. Se vauras ja kaiken kaikkiaan hyvinvoiva EU mikä meillä on tänä päivänä on jotain mistä 50 vuotta sitten olisi osattu ainoastaan unelmoida. Se on saavutettu dynaamisilla visioilla eikä vastakkainasettelulla, muukalaisvihamielisyydellä tai muullakaan pelottelevalla kauhukuvia luovalla retoriikalla.

 

Ne isot kysymykset Suomessa ja Euroopassa kuten maahanmuuttopolitiikka sekä ilmastonmuutos voidaan ratkaista ainoastaan yhdessä. Ei yksin.

 

Turhan usein kuulee, että EU on vain taskuvarkaissa jäsenvaltioissaan käyvä näpistelijä. Nämä väitteet on helppoa todistaa sisällöttömiksi. Eurooppaa ei pidä nähdä mörkönä, joka hajottaa ja hallitsee. Jokainen meistä määrittelee nyt ja tulevaisuudessa itse mikä on oma suhde Eurooppaan maanosanamme ja EU:hun poliittisen unioninamme. Meille – pienelle – Suomelle olisi melkoinen kuolinisku, jos EU:ta ei olisi olemassa. Mahdollisuutemme vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan ja liiketoimintaan kuihtuisivat melkein olemattomaksi.

 

Me demarit olemme historian saatossa aina olleet pitkässä juoksussa vahvoilla juuri sen takia, että emme ole keskittyneet vain ja ainoastaan seuraaviin vaaleihin, seuraavien 4 tai 5 vuoden päähän, vaan aina siihen miltä Suomi näyttää 10 vuoden päästä, miltä Eurooppa näyttää 20 tai 30 vuoden kuluttua.

 

Usein myös väitetään – erityisesti vaalien alla äänestysaktiivisuuden ollessa matalaa – , että ihmiset eivät välitä demokratiasta. Toki luvut voisivat olla korkeampia, mutta uskon osaltani ongelman olevan nykyään se, että yhä useampi päinvastoin kokee, ettei demokratia enää välitä heistä. Juuri tätäkin ajatusta vastaan pyrin kampanjoimaan avoimesti, kohdaten ihmisiä sekä heidän ajatuksiaan, sen sijaan että syyllistäisimme heitä ”yhteiskunnallisesta passiivisuudesta” vaalien alla.

 

Viestinnän ammattilaisena, erityisesti poliittiseen viestintään erikoistuneena, ymmärrän viestin merkityksen, mutta toisaalta myös merkityksettömyyden, mikäli sanoista ei edes pyritä tekoihin.

 

Kaikkine puutteineenkin uskon vahvasti Euroopan unioniin sekä sen suunnattomaan potentiaaliin. Euroopassa olemme moninaisuudessamme yhtenäisiä ja tulevissa vaaleissa määrittelemme vahvasti sen minkälaisen Euroopan me haluamme.

 

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla suomalainen tai olla eurooppalainen. Älkää antako minun tai kenenkään muunkaan määritellä tätä puolestanne. Ei ole olemassa mitään vasemmiston tai oikeiston Eurooppaa, ei ole olemassa vanhojen tai nuorten Eurooppaa, miesten tai naisten Eurooppaa. Ei ole olemassa maahanmuuttajien ja kantaeurooppalaisten Eurooppaa, Euroopan laitaa tai Euroopan ydintä. On olemassa eurooppalaisia maita ja erilaisia eurooppalaisia ihmisiä. Aivan kuten me suomalaiset Suomessa. Me olemme Eurooppa. Hyvää vappua teille kaikille.

 

Sanna Laakso

SDP:n Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja

 

 

Hyvät ystävät, toverit, hyvä vappua juhliva Joutsa!

Vappu on ollut minulle lapsuudestani asti rakas juhla, ei vähiten sen vuoksi, että olen syntynyt vapun tienoilla, mutta myös sen vuoksi, että se lapsuudessa juhlana tarkoitti minulle tuttujen aikuisten vapaapäivää, värikkäitä ilmapalloja ja kauniita valkoisia hattuja jollaisen itsekin toivoin aikuisena saavani. Juhlassa oli tiettyä ylpeydentunnetta.

Vähänpä silloin tiesin vapun historiasta, mutta muistan kuulleeni usein lauseen, ”tämä on jokaiselle työläiselle tärkeä ja kunnioitettava päivä” Se syvempi syy, miksi me tänään juhlimme, selvisi minulle vasta hieman myöhemmin.

Vapun viettäminen on alkanut kaipuusta muutokselle. Sille, että on koettu, että on aika vaatia kohtuullisia työaikoja ja säällistä elämää. Me juhlimme myös Suomessa. Tänä vuonna mekin juhlimme muutosta.

On mahtavaa olla täällä Joutsassa, auringon paistaessa ulkona, kevään kolkutellessa ovelle, juhlimassa vappua teidän kanssanne. Ilmassa on jotain uuden tuntua. Siksi haluankin puhua teille tänään tulevaisuudesta.

 

Hyvät kuulijat,

Koko edellisen hallituskauden olemme puhuneet muutoksesta täällä Suomessa. Me kansalaiset, tavalliset ihmiset, yhtenä rintamana olemme taistelleet sen puolesta, että saavutettuja työoloja ei heikennettäisi, palkkoja ei leikattaisi, tai että työttömyydestä ei saisi rangaistusta. Sen puolesta, että tulevaisuudesta ei leikattaisi, tai että eläkeläisillä olisi oikeus tulla toimeen taloudellisesti. Edellisen neljän vuoden aikana kansan huolta ei kuunneltu.

Siksi varmasti juuri nyt, tänä vappuna tuntuu niin vahvasti siltä, että olemme uuden edessä. Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Sipilän hallituksen eriarvoistava politiikka sai äänestäjiltä selvän tuomion.

Vaalien voittajia olivat sosialidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto. Puolueet saivat yhteensä 15 lisäpaikkaa eduskuntaan. Maahamme on syntymässä SDP:n muodostama hallitus sitten vuoden 1999.

Meillä on käsissämme suuri haaste, sillä tämän päivän Suomessa ei kaikilla mene hyvin, tai edes kohtuullisesti. On korjattava sitä, mikä on rikottu. On palautettava ihmisen luottamus tulevaisuuteen.

Viimeiset vuodet Suomalaista ihmistä on koeteltu pakottamalla, riitelemällä ja sanelemalla. Toivoisin, että ne ajat ovat nyt takanapäin. Maatamme tulee kehittää sopimisella. Riitelemällä ja repimällä, ei ehjää yhteiskuntaa rakenneta.

 

Hyvät ystävät,

Maailma muuttuu nyt ennennäkemättömän nopeasti ja meidän on kyettävä vastaamaan siihen. Tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen katsovia, vain yhtä vaalikautta pidemmälle suuntavia toimia, jotta tulevaisuudessa meillä täällä Suomessa jokaisella on hyvä elää. Satsaukset lapsiin ja nuoriin näkyvät vasta vuosikymmenten päästä, siksipä on tärkeää tehdä niitä pian.

Tämä maa on ollut tunnettu siitä, että täällä on ihmisen hyvä olla. Yhteiskunta kantaa hädän hetkellä. Itseään on mahdollista kehittää koulutuksella ja maassa on turvallista kasvattaa lapsia. Meille on aina ollut tärkeää pitää kaikista huolta.

Tulevina vuosina Suomessa on tehtävänä suuria uudistuksia niin lasten, opiskelijoiden kuin eläkeläisten puolesta, joten meidän on oltava rohkeita ja kärsivällisiä. Mutta ilman uudistuksia, yhteiskunnan kehitys pysähtyy. Tärkeintä on kuitenkin muistaa pitää uudistuksissa järki mukana ja ihminen mielessä. Monetkaan asiat eivät tapahdu sormia napsauttamalla, tai yön yli nukkumalla. Monet hyödyt näkyvät vasta lastenlapsillemme. Mutta se on sitä solidaarisuutta, sitä, mitä me Suomessa kaipaamme.

Yhtenä uudistuksista on varmasti jo viime hallituskaudella ajettu, ja varmasti meidän Suomalaisten tasavertaisen terveydenhoidon kannalta onneksi toteutumatta jäänyt sote-uudistus.

Sote-uudistusta tarvitaan, mutta sitä tarvitaan ihmisten hoitoon pääsyn parantamiseksi ja turvaamiseksi, ei rahantekovälineeksi yksityisille terveysyrityksille. Hoivan tulee olla hyvää ja turvallista myös silloin, kun itse ei jaksa itsestään huolehtia. Jokainen ihminen ansaitsee hyvä hoidon, tarpeeksi lähellä omaa kotiaan, ja jokaisen hoito tulee olla parasta mahdollista, ilman yritysten voittojen laskemista.

Tänä keväänä uutisissa on myös vilissyt tietoa vanhustenhoidon laiminlyönneistä. Olemme lukeneet useita uutisia suurten terveysjättien osallisuudesta näihin epäkohtiin. Milloin inhimillisestä hoivasta ja ihmisten perustarpeista tuli kauppatavaraa?

Jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen vanhuuden, hoivan ja huolenpidon, ja jokaisella vanhustenhoidossa työskentelevällä työntekijällä on oikeus saada tehdä oman työnsä hyvin, ilman liian suurta kuormitusta.

 

Me tarvitsemme ihmisen näköisen, oikeudenmukaisen sote-uudistuksen ja ihminen edellä sitä on vietävä eteenpäin tulevalla hallituskaudella.

 

 

Hyvät kuulijat,

Vappu on niin työläisten ja muutosten, kuin opiskelijoiden juhla.

Osaaminen on asia, josta Suomi on ollut maailmalla vuosikausia tunnettu, mutta mikä on viime vuosina jäänyt leikkausten jalkoihin. Maksuton perusopetus on taannut jokaiselle Suomalaiselle tasa-arvoiset lähtökohdat elämään, taustasta riippumatta.

Osaamisesta ja koulutuksesta on pidettävä vahvasti huolta myös tulevaisuudessa. Luomalla valoisia näkymiä nuorten tulevaisuuteen, turvaamme maamme toiminnan myös tulevaisuudessa.

Siksi toisen asteen koulutuksen on oltava maksutonta ja oppivelvollisuuden piirissä. Tämä teko on satsaus tulevaisuuteen.

Koulutusta ja sivistystä täytyy puolustaa, ja vaalia sitä Suomalaista ylpeydenaihetta, että jokaisesta ihmisestä voi Suomessa tulla mitä tahansa!

 

Jotta voimme olla osana edelläkävijöitä, jotta voimme huoletta jättää tämän maapallon tuleville sukupolville, myös ympäristön hyvinvoimiseksi meidän tulee tehdä tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana toimia. Uudistukset täytyy toteuttaa oikeudenmukaisesti ja niin, että kenenkään arki ei täällä pitkien välimatkojen pohjolassa vaarannu. Kaikkia ratkaisuja meillä ei vielä jokaiseen ongelmaan ole, mutta työ muutoksen eteen on aloitettava, jotta meidän lapsillamme on tulevaisuudessa maa, jossa elää hyvää elämää. Kysytään, jos ei tiedetä, kuunnellaan, jos meille puhutaan.

 

Hyvät ystävät,

 

Kansallisten haasteiden ja muutostarpeiden lisäksi elämme alati muuttuvassa maailmassa, jossa tapahtuu paljon. Niin markkinatilanteet kuin rauhantilanteet vaihtelevat riippuen myös siitä, kuka milloinkin on minkäkin suurvaltion vallankahvassa.

Me Suomalaiset emme ole maailmassa yksin.

Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, omien seinien tuijottelun sijaan. Suomella on tärkeä rooli ja arvostus kansainvälisesti. Pidetään siitä kiinni.

 

Tänä keväänä käydään Euroopan parlamentin vaalit toukokuun lopulla ja onkin tärkeää käyttää ääntänsä myös niissä.

Yhtenäinen, toimintakykyinen unioni pystyy toimimaan vaikuttavasti maailmassa, ja se on myös meidän Suomalaisten etu.

 

Hyvät kuulijat tähän loppuun totean vielä,

Politiikka on muuttunut. Tulevaisuudessa korostuu entisestään muiden ajatusten ymmärtäminen, ja inhimillisten ja asiallisten kompromissien tekeminen lehmänkauppojen sijaan. Valitsimme tämän kevään eduskuntavaaleissa 200 uudistuksen ja hyvän, sekä turvallisen suomen rakentajaa, kansanedustajaa.

Työtä ei kuitenkaan tehdä yksin, vaan kansaa on kuunneltava, siksi kutsunkin teidät kaikki rohkeasti mukaan tähän muutokseen. Rohkaisen teitä kertomaan huolista eteenpäin, jotta viesti saadaan juuri sinne, missä muutoksen avaimet ovat.

Tulevaisuuden Suomi rakennetaan yhteistyössä kokemuksen ja tuoreiden näkemysten kanssa. Nyt tarvitaan viisasta yhteistyötä, sillä riitelemällä ja repimällä me emme saa ehjää tulevaisuutta rakennettua.

Yhdessä olemme pienenä kansana paljon enemmän kuin yksin. Siksi korostan kuuntelun ja keskustelun tärkeyttä, inhimillisyyttä. Sitä, että olemme ihmisiä toinen toisillemme.

Me tarvitsemme nyt vahvaa, faktoihin pohjautuvaa suunnannäyttämistä, sen korostamista, että huomenna on paremmin kuin tänään.

Että perheiden vanhemmat saavat uskoa lastensa hyvään tulevaisuuteen.

Että meidän nuoret opiskelijat saavat uskoa valmistuvansa hyvään ja oikeudenmukaiseen työelämään.

Että meidän eläkeläiset saavat kokea oikeudenmukaisen toimeentulon,

ja että meidän vanhukset saavat uskoa inhimilliseen vanhuuteen.

Katsomme rohkeasti tulevaan, toinen toisistamme huolehtien. Sellainen on hyvä Suomi.

Tänään on aika juhlia vappua, sitä ihanien valkoisten hattujen ja muutoksen juhlaa, huomenna jatkamme työtä paremman tulevaisuuden puolesta!

Näillä sanoilla toivotan teille, hyvät ystävät, valoa ja luottamusta tulevaisuuteen ja hyvää vappua!