Hyvää Vappua

Ajankohtaista

Hyvät ystävät,

Olkoon tämä viimeinen kerta tätä sorttia. Ensi vuonna ollaan sitten taas isolla joukolla toreilla, marsseilla ja muissa työväen vapputapahtumissa. Kun taas kohtaamme olipa auringonpaiste tai sataisi räntää vaakaan, me halaamme ja nautimme toistemme seurasta.

Tänään, etävappuna, meillä on syytä iloon. Tämä ”etäilyn” syy on vaipumassa ajan iltahämärään, Sanna Marinin ja SDP:n johtaman hallituksen toimien myötä. Vastuunkanto on vaativa tehtävä, eikä sitä aina se kumppani vierellä horjumatta kestä. Vastuunkanto vaatii pikavoittojen sijaa katsetta taivaanrannan taa.

Yhteistyö syntyy aina sopimalla, ei repimällä. Yhteistyö rakentuu luottamukselle. Luottamus pohjaa rehellisyydelle. Näitä tarvitaan monissa pöydissä tänä keväänä, kesänä ja vielä syksyllä, kun käymme läpi kuntavaalit ja pääsemme aloittamaan uuden valtuustokauden. Kampanjankenttien puheet ja teot on lunastettava syksystä alkaen.

Vappu onkin loistava aika terävöittää viesti ja ottaa etukeno tulevaan, vaikka sääennuste lupailee paluuta talveen. Tänään saattaa olla tarve pitää villasukkia jalassa, mikäli ulos aikoo mennä. Minullakin on jaloissani viime kerralla, kun saimme vielä saimme kohdata, eli toissa keväänä, vappupuhujana Viitasaarella saamani villasukat. Nyt on kuitenkin luotava katse tulevaan; kesään ja sen yli. Edes vappuna satava räntä ei himmennä tätä työväenjuhlaa.

Hyvät kuulijat,

SDP on kunnissa, Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti parhaimmillaan, kun me olemme rohkeimmillamme. SDP:n tuleekin näkyä enemmän kunnissa ja maakunnan tasolla. Kaikki se hyvä työ, jota tehdään meidän päättäjien toimesta, tulee tehdä näkyvämmäksi. Tämä työ alkaa tekemällä näkyväksi meidän visiomme tulevasta.

Uusien työpaikkojen sekä investointien edellytysten luominen niin maaseudulla kuin kaupungeissa on kuntien tärkeä tehtävä. Me haluamme, että kunnissa kasvu, jota tavoitellaan, on kestävää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Tämä kasvu syntyy työstä ja yrittämisestä. Tässä kunnat ovat tärkeitä tekijöitä. Kasvu mahdollistetaan rohkealla ja tulevaisuuteen katsovalla päätöksenteolla, aktiivilla yhteistyöllä sekä sujuvalla kaavoituksella ja maankäytöllä. Nämä ovat päättäjille erittäin tuttuja aiheita.

Kasvua voi myös ruokkia julkisilla hankinnoilla. Sosialidemokraattinen linja julkisissa hankinnoissa tavoittelee työllisyyttä, laatua kuntalaisille ja ekologisuutta, joilla tuetaan paikallisia ja maakunnallisia innovaatioita ja aluetaloutta. On selvää, että reilu hankinta auttaa paikallisia yrityksiä ja järjestöjä, jotka osaltaan lisäävät työtä ja tuloja kunnissa. Tällainen vastuullisen yrittäjyyden tukeminen luo pohjaa myös elintärkeille maakunnallisille innovaatioille. Nämä voivat kasvaa suuriksi, kun innovaatio ja koulutettu työvoima kohtaavat. Esimakua tästä saimme Spinnovan rohkean päätöksen myötä. Pidän erittäin todennäköisenä, että kestävä kehitys on maakuntamme tulevaisuus.

Perinteinen teollisuus on vähentynyt ja sitä myötä Keski-Suomi on saanut kolhuja. Meillä on suuri määrä prosessiteollisuuden osaajia, jotka vähällä täydentämiskoulutuksella ovat taatusti voimavara Keski-Suomen uudenlaiselle, kestävälle tuotannolle. Tätä teollisuutta tukevat tulevat ammattilaiset, joita meidän ammattikorkea ja yliopisto hiovat. Erityisesti nyt kun saamme diplomi-insinöörikoulutuksen maakuntaan.

Eivät vappupuheet ole kuitenkaan vain perinteistä puhetta teollisuudesta ja tuotannosta. Elävällä kansanliikkeellä on muitakin tavoitteita viljalti parempaan huomiseen. Näistä keskeisimpiä tavoitteita tässä ajassa on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja turvallinen koulutie sekä meidän kaikkien tienraivaajien ja konkareiden vanhusväestön palvelut.

Syrjäytyminen vältetään ennakoimalla. Perheille on tarjottava riittävästi tukea arkeen ja erilaisten kasvatukseen liittyvien pulmatilanteiden ratkomiseen. Tätä tukee pienet ryhmäkoot päiväkodeissa ja kouluissa sekä riittävä henkilöstö, niitä näkeviä silmiä ja kuulevia korvia, lapsille ja koululaisille. Näitä täydentävät kasvatuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden erityisosaajat. Kaikki nämä syrjäytymistä ja pahoinvointia ehkäisevät toimet päätetään kunnissa. Myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden ja kuntien ja järjestöjen tekemän nuorisotyön toiminnan edellytykset on taattava. Tämä on valtava kokonaisuus, mutta tarvittava koronan jälkeisen katastrofin ehkäisemiseen.

Tätä työtä tukee SDP:n ajama kiusaamisen vastainen toimenpidesuunnitelma. Kiusaamisen ehkäisyn ja oikea-aikaisen puuttumisen on oltava keskeisellä sijalla koulujen toiminnassa. Toimenpidesuunnitelma luo pohjan samaan työhön kunnissa. Poliisin, nuorisotyön, sosiaalihuollon ja koulun yhdistävän moniammatillisen ankkuritoiminnan toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Vain toimivalla kokonaisuudella pystymme aidosti välttämään syrjäytymistä. Jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa!

Yksinäisyys yhdistää nuoria ja vanhuksia. Suomalaisista kotitalouksista jo yli 45 prosenttia on yksinasuvia. Tässä korostuvat erityisesti nuoret ja ikääntyneet. Nuorten yksinäisyyteen voidaan puuttua kunnan ja oppilaitosten välisellä vuorovaikutuksella ja toimivilla terveyspalveluilla. Vanhusväestön yksinäisyyttä torjutaan tukemalla vanhusten aktiivisuutta ja terveyspalveluita.

Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. Ikäihmisten palvelut ovat paljon muutakin kuin äärimmäisen tärkeä korjaus hoitajamitoitukseen. Se oli ensiaskel, tärkeä sellainen, kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. Seuraavaksi on varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys. Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua ja luovat turvaa myös läheisille. Aktiivinen ihminen voi hyvin oli hän nuori tai vanha.

Hyvät kuntalaiset ympäri Keski-Suomen,

Kaikkien tavoitteiden takana ovat arvot, niin päättäjällä kunnissa, kuin Arkadianmäellä. Reiluus on mielestäni niistä tärkein. Sen synonyyminä käytetään usein solidaarisuutta, toisten huomioimista ja arvostamista. Nyt jos koskaan tarvitaan solidaarisuutta. Kuntien talous on hetkellisesti turvattu oikea-aikaisen tukipolitiikan ansiosta.

Nyt kun pääsemme kriisistä eteenpäin, on tärkeää, että kunnissa tehtävät päätökset ovat kestäviä ja reiluja. Tiukka talous ja se kuuluisa ”niukkuuden” jakaminen ei saa johtaa kunnissa suuriin ulkoistamistalkoisiin ja julkisen puolen työntekijöiden ahdinkoon. Niin houkuttelevia kuin yksityisen tarjouksen lyhyellä aikavälillä ovatkin julkisen palvelun rinnalla, usein lyhyen sopimuskauden jälkeen, hinta on korkeampi kuin kunnan omana työnä. Tästä löytyy paljon esimerkkejä. Alas ajettua julkista palvelua ei kuitenkaan enää nosteta niin helposti.

Onkin siis todella merkitystä ketä äänestää yhteisiä asioita kotikuntaan ajamaan. Eri ryhmillä on eri opit kuntatalouden tasapainottamiseen ja elinvoiman lisäämiseen. Aina se äänekkäin ja helpointa ratkaisua tarjoava ei ole paras. Pelkkä markkinaehtoinen leikkaaminen tai yhden teeman edistäminen eivät vielä riitä siinä, että kotikunta kehittyy.

Tarvitaan kokemusta ja tuoreutta sopivassa suhteessa. Tarvitaan asioiden hallintaa ja halua perehtyä – vaikka se tarkoittaisikin isoa määrää opettelua ja työtä. Minä tiedän joukon, jolta tätä löytyy. Vielä on pari päivää tehdä päätös kotikuntasi parhaaksi ja lähteä ehdolle. Lämpimästi tervetuloa muuttamaan maailmaa!

Hyvät toverit,

Meillä on Keski-Suomessa kevään kuntavaaleissa vain yksi tavoite: vaalivoitto. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta SDP on maakuntamme suurin puolue. Haastavassa tilanteessa tarvitaan vastuunkantoa, ei vikurointia tai pikavoittoja pitkittämisellä ja populismilla. Aina on parempi sopia kuin repiä. Otetaan meille kuuluva paikka sosialidemokraattisin tavoin: yhdessä ja työllä. Heikompia pitää puolustaa, arki tulee turvata ja orastava kasvu pitää luoda kestävällä tavalla. Meitä tarvitaan. Keski-Suomi tarvitsee ideoita ja innovaatiota. Keski-Suomi tarvitsee tulevaisuuden!

Me tiedämme kenen puolella olemme. Me olemme aina heikoimman puolella!

Eespäin!

Ville Rautiainen,

puheenjohtaja

SDP:n Keski-Suomen piiri ry